CHUYÊN ĐỀ : Sửa đổi hiến pháp 1992

Quốc hội khóa tới mới xem xét sửa toàn diện Hiến pháp (16/08/2010)
Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo cho rằng sửa Hiến pháp sắp tới phải xem xét sự kế thừa, phát triển của bốn bản Hiến pháp trước đây. Trong đó lưu ý Hiến pháp năm 1946, do Bác Hồ là trưởng ban soạn thảo.
Cần có sự tham gia của người dân vào sửa đổi Hiến pháp (10/08/2010)
Trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2010, tại TP. Đà Nẵng Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) phối hợp Viện nghiên cứu lập pháp tập hợp các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam tại Hội thảo “Xây dựng tiêu chí, phương pháp tổng kết việc thi hành Hiến pháp 1992”.
Hiến pháp phải trường tồn  (09/08/2010)
Hiến pháp phải trường tồn, đó là một nguyên lý và để có được điều đó, Hiến pháp phải thực sự là bản khế ước của nhân dân, phản ánh lợi ích sống còn và lâu dài của dân tộc, là nền tảng cho sự đồng thuận và đoàn kết xã hội.
Sửa Hiến pháp phải thận trọng, dân chủ (06/08/2010)
Tuy Hiến pháp 1992 đã bộc lộ nhiều bất cập, song không vì thế mà vội vàng sửa đổi để rồi sau này lại phải tiếp tục sửa, vô tình làm Hiến pháp không còn tính thiêng liêng. Do đó, việc sửa đổi phải hết sức thận trọng, thủ tục chặt chẽ và thực sự dân chủ.
Sửa đổi Hiến pháp 1992 - yêu cầu cấp bách (02/08/2010)
Tập thể Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chính thức kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình cấp có thẩm quyền cho bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ hiện hành (2007-2011) nội dung sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 sửa đổi năm 2001 (02/08/2010)
Chuẩn bị sửa Hiến pháp 1992 từ năm tới (02/08/2010)
Tại dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 trình Quốc hội sáng 2/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị bổ sung vào chương trình chuẩn bị dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992.
Sửa thế nào để có một Hiến pháp đích đáng? (02/08/2010)
Theo TS Tô Văn Trường, "nhận thức về bản chất của Hiến pháp, sẽ chỉ rõ cho chúng ta khi muốn sửa Hiến pháp phải làm những việc gì, làm như thế nào, khi nào để một văn bản tự nhận là Hiến pháp đáng gọi là Hiến pháp".

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 39/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,035,766  lượt
(372 người Online )