Phi Chính Phủ

Tổ chức dọn đường quốc tế - Clear Path International - CPI   (11/07/2007)
Hội đồng trao đổi giáo dục quốc tế   (16/06/2007)
Council on International Educational Exchange - CIEE
Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch   (16/06/2007)
Danish Red Cross - DRC
Tổ chức hợp tác và phát triển Italia    (16/06/2007)
Cooperazione e Sviluppo - CESVI
Quỹ Codespa   (16/06/2007)
Codespa Foundation - CODES
Hội Việt Nam - Đan Mạch    (16/06/2007)
Dansk Vietnamesisk Forening / Danish Vietnamese Association - DVA
Tổ chức Trẻ em hoà bình quốc tế    (01/06/2007)
Children of Peace International - COPI
Tổ chức nhân dân Ôxtrâylia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại   (31/05/2007)
Australian People for Health, Education and Development Abroad/Union Aid Abroad - APHEDA
Hiệp hội nghiên cứu và phát triển hải ngoại Bremen   (31/05/2007)
Bremen Overseas Research and Development Assocaition - BORDA
Nhịp cầu châu Á Nhật Bản   (31/05/2007)
Bridge Asia Japan - BAJ
Tổ chức vì nạn nhân bỏng trên toàn thế giới   (31/05/2007)
Burn Survivors Throughout the World, Inc. - BSTTW
Dịch vụ cứu trợ Thiên chúa giáo   (31/05/2007)
Catholic Relief Services - CRS
Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam   (31/05/2007)
Center for Educational Exchange with Vietnam - CEEVN
Trẻ em Việt Nam   (31/05/2007)
CHF in Rural Development -CHF
Tổ chức từ thiện Đại Tây Dương   (31/05/2007)
Atlantic Philanthropies (Vietnam) Ltd. - Atlantic
Viện hàn lâm phát triển giáo dục   (21/11/2006)
Academy for Educational Development (AED)
Quỹ châu Á   (21/11/2006)
The Asia Foundation (TAF)
Viện trợ cho Đông Nam Á   (10/11/2006)
Aid to Southeast Asia, Inc. (ASA)
Quỹ AIDA   (10/11/2006)
AIDA Asscociation (AIDA)
Hội chữ thập đỏ Mỹ - American Red Cross (Amcross)   (30/10/2006)

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 39/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,034,820  lượt
(355 người Online )