Chiến lược-chính sách

Việt Nam trong chính sách Đông Nam Á của Mỹ từ đầu thế kỷ XXI đến nay   (16/08/2010)
   Chính sách Đông Nam Á là một bộ phận trong chiến lược toàn cầu của Mỹ. Chính sách này đã trải qua một quá trình thay đổi và phát triển. Sự điều chỉnh chính sách Đông Nam Á gắn liền với những thay đổi về lợi ích chiến lược của Mỹ ở khu vực này, cùng với những thay đổi về thực lực, vị thế của nước Mỹ và các nước Đông Nam Á qua từng thời kỳ.
Ngoại giao văn hoá Trung Quốc và vai trò của nó trong quá trình hội nhập quốc tế   (13/08/2010)
Chính sách đối với người Hoa trong quá trình cải cách mở cửa của Trung Quốc   (12/08/2010)
Trung Quốc là nước có số lượng người Hoa sống ở nước ngoài đông nhất thế giới. Sau khi thành lập nước năm 1949, Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (gọi tắt là Trung Quốc) đã nhanh chóng xây dựng cơ cấu và chính sách Kiều vụ.
Thực hiện sức mạnh mềm và chiến lược truyền bá đối ngoại của Trung Quốc   (12/08/2010)
Nội dung chủ yếu: Từ những lập luận về khái niệm, bài viết đưa ra con đường để hoá giải tranh luận về sức mạnh mềm hoặc quyền lực mềm của giới học giả hiện nay. Tuy sức mạnh mềm và quyền lực mềm bắt nguồn từ một từ tiếng Anh nhưng lại thuộc hai phạm trù khác nhau. Sức mạnh mềm muốn trở thành quyền lực mềm cần phải có điều kiện chuyển hoá nhất định và phải đạt đến tiêu chuẩn đánh giá nhất định. Hạt nhân của chiến lược truyền bá đối ngoại Trung Quốc là phải sử dụng các biện pháp truyền bá để thực hiện sức mạnh mềm đã có, làm cho nó trở thành quyền lực hoá.
Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng: quan điểm của Việt Nam và những thách thức đối với Trung Quốc   (05/08/2010)
  
Xóa đói giảm nghèo của Việt Nam đi từ mô hình đến chương trình mục tiêu quốc gia   (05/08/2010)
   Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, nền kinh tế nước ta đạt được tốc độ tăng trưởng cao và tương đối ổn định, đạt mức bình quân trên 7% năm cho cả giai đoạn 1992 - 2005. GDP bình quân đầu người từ 180 USD vào năm 1990 lên 640 USD vào năm 2005. Đời sống của đại đa số nhân dân được cải thiện đáng kể nhất là nhóm người nghèo, đồng bào dân tộc sống ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo. Quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế khu vực, toàn cầu đã và sẽ tạo nhiều "cơ hội" cho tăng trưởng kinh tế, song cũng sẽ làm nẩy sinh nhiều "thách thức", nhiều vấn đề xã hội bức xúc trong đó có vấn đề nghèo đói, phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, bất bình đẳng xã hội. Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trong hơn một thập kỷ qua và cuộc chiến chống nghèo đói cũng là điểm sáng trong công cuộc đổi mới của nước ta trong hơn 20 năm qua. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế đã được nâng cao nhờ có quyết sách đúng đắn và những thành tựu giảm nghèo xuất sắc.
Trung Quốc gia tăng sức mạnh mềm văn hoá ở khu vực Đông Nam Á   (03/08/2010)
   Từ xa xưa, trong không ít trường hợp, Trung Quốc đã vận dụng đạo lý “binh pháp không đánh mà khuất phục lòng người” thông qua sự hấp dẫn về văn hoá, tư tưởng chính trị và các chính sách đối ngoại để quy phục thiên hạ.
Di dân ra đảo - Phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền Tổ quốc   (20/07/2010)
   Di dân ra đảo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, đã được kiên trì thực hiện từ hơn nửa thế kỷ qua, kể từ khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, người dân đã ra đảo sống một thời gian rồi lại quay về, do điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội trên đảo không đảm bảo để dân tái định cư, ổn định cuộc sống. Việc di dân ra đảo là việc làm rất cần thiết và cấp bách để giữ vững chủ quyền quốc gia, an ninh quốc phòng trên vùng biển rộng lớn của nước ta, đặc biệt là trong tình hình chính trị hiện nay và góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ thiết thực cho việc chuyển đổi cơ cấu của nền kinh tế.
Giải pháp phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp ở Hà Nội   (19/07/2010)
   Đánh giá về quản lý Nhà nước đối với thị trường BĐS nước ta nói chung và Hà Nội nói riêng trong thời gian qua, ngoài mặt tích cực, có những hạn chế sau: Thiếu tính đồng bộ; Thiếu tầm nhìn chiến lược và quy hoạch; Thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn. Những hạn chế này làm cho thị trường BĐS, nhà ở nói chung và thị trường nhà ở cho NTNT ở Hà Nội nói riêng, vốn đã yếu, càng phát triển càng thiếu ổn định, tạo điều kiện cho lũng đoạn đầu cơ, nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.
'Luật Công nghệ cao tạo sự hấp dẫn cho doanh nghiệp'   (28/05/2010)
   "Luật Công nghệ cao sẽ tạo ra sự hấp dẫn đối với doanh nghiệp khi họ được hưởng mức ưu đãi cao nhất trong khung pháp luật về thuế cũng như đất đai và các điều kiện khác", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến nói như vậy.
Chính sách tài nguyên khoáng sản trên thế giới và ở Việt Nam   (22/10/2009)
Khoáng sản là loại tài nguyên không tái tạo. Việc khai thác và sử dụng chúng đáp ứng các nhu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội cần phải xuất phát từ những đặc thù cơ bản của tài nguyên khoáng sản.
Phát triển nhà ở cho thuê và thuê mua   (15/10/2009)
   Những ngày gần đây, nằm trong chủ trương kích cầu, chống suy thoái kinh tế của nhà nước nên việc quảng bá về đầu tư nhà ở xã hội sôi nổi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho người nghèo, nhà ở công vụ… đều hướng vào mục tiêu mọi người đều có nhà ở.
Về các chính sách của Nhà nước nhằm phát triển bền vững ngành khai thách khoáng sản ở nước ta   (15/10/2009)
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một doanh nghiệp nhà nước chủ yếu sản xuất kinh doanh trên nền tài nguyên khoáng sản nhưng không cấp phép giao tài nguyên thì Tập đoàn hoạt động khoáng sản như thế nào? Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con ra sao? Khi công ty con được cấp phép và giao tài nguyên để khai thác, nhưng sở hữu giá trị doanh nghiệp kể cả giá trị tài nguyên chủ yếu lại thuộc về Tập đoàn. Do đó, Tập đoàn phải làm chủ quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản phần do Nhà nước giao.
Việt Nam sẽ trở thành nước mạnh về viễn thông và CNTT   (06/10/2009)
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp khẳng định, chúng ta sẽ thành công với Đề án “Tăng tốc sớm đưa Việt Nam thành quốc gia mạnh về Viễn thông và công nghiệp CNTT”.
Quản lý thực phẩm chức năng: Khó từ nhiều phía   (06/10/2009)
   Thực phẩm chức năng ở Việt Nam còn rất mới cả về tên gọi, hình thức và phương thức. Để thống nhất việc quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm chức năng trên thị trường, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khi kinh doanh, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 08/2004/TT-BYT ngày 23/8/2004 về việc "Hướng dẫn quản lý các sản phẩm thực phẩm chức năng". Tuy nhiên việc quản lý sản phẩm này trên thị trường còn chưa thật hiệu quả.
Chính sách trưng thu đất đai tại một số quốc gia   (05/10/2009)
Hiến pháp Liên bang quy định chỉ có thông qua trình tự pháp luật công bằng mới được trưng dụng đất đai có bồi thường công bằng vì mục đích công cộng. Chủ thể trưng dụng là chính quyền bang và đô thị.
Thực trạng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đối với hoạt động chuyển giao công nghệ   (02/10/2009)
Để thực sự phát huy vai trò động lực của khoa học và công nghệ (KH&CN), cùng với việc đổi mới cơ chế quản lý ở tầm vĩ mô, các chính sách mở cửa, khuyến khích và kêu gọi đầu tư nước ngoài, cần phải tăng cường hơn nữa hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN), kết hợp với nâng cao năng lực công nghệ nội sinh, góp phần tạo ra những cơ hội mới cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế không ngừng phát triển.
Giữ cân bằng phát triển đô thị lớn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái để đạt tới bền vững   (02/10/2009)
   Sự toàn cầu hoá cùng thương mại tự do đã thúc đẩy nhanh tốc độ đô thị hoá của các nước Châu Á và Đông Nam Á. Chính sách đổi mới cùng mở cửa và chủ trương CNH - HĐH của Việt Nam trong gần 30 năm qua đã kéo theo sự bùng phát đô thị hoá nhanh. Hiện nay, nước ta có khoảng 87 triệu dân với trên 730 đô thị lớn, vừa và nhỏ mà trên 25% dân số sống ở đô thị. Theo dự kiến của ngành xây dựng, đến năm 2025, sẽ có khoảng trên 50% dân số sống ở đô thị Việt Nam.
Tiến tới làm chủ công nghệ vũ trụ   (03/08/2009)
   Nhằm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Vũ trụ đến năm 2020". CNVT là lĩnh vực công nghệ cao đặc biệt, sử dụng khoảng không vũ trụ phục vụ thiết thực lợi ích của con người.
Sở hữu toàn dân về tài nguyên khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản   (30/06/2009)
Trong thực tế, chủ sở hữu về tài nguyên khoáng sản đã được ghi nhận và khẳng định trong nhiều văn bản pháp luật trước đây như tại Điều 2 Sắc lệnh về mỏ năm 1950 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tại Điều 12 Hiến pháp năm 1960 và tại Điều 19 Hiến pháp năm 1980. Theo đó, quy định của pháp luật về khoáng sản đã thể chế hoá nội dung này tại Điều 2 Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản năm 1989 và gần đây nhất, sở hữu về tài nguyên khoáng sản được khẳng định lại tại Điều 1 Luật Khoáng sản năm 1996.
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,260,957  lượt
(89 người Online )