Tên viết tắt :
  Tên cơ quan : ĐOÀN CHỦ TỊCH (Nhiệm kỳ VI 2010 - 2015)
  Người đứng đầu : Đặng Vũ Minh
  Chức vụ : Chủ tịch
  Người thường trực : Phạm Văn Tân
  Chức vụ : Tổng Thư ký
  Địa chỉ : 53 Nguyễn Du, Hà Nội
  Điện thoại : 04.39454583, 0913286398;
  Fax : 04.38227593;
  Email : tanpvtn@vusta.vn
  Website :
  Cơ quan chủ quản :

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
 LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT VIỆT NAM

Nhiệm kỳ VI (2010 – 2015)

 

  

Chủ tịch:                 Đặng Vũ Minh 

Các Phó Chủ tịch:                                

                                  Hồ Uy Liêm

                                  Vũ Ngọc Hoàng

                                  Trần Việt Hùng

Tổng Thư ký:

                                   Phạm Văn Tân
Các uỷ viên:
(Sắp xếp tên theo vần chữ cái)

Nguyễn Văn Cư

Nguyễn Văn Đúng

Nguyễn Ngọc Giao

Chu Hảo

Lê Tuấn Hoa

Trần Ngọc Hùng

Nguyễn Đình Hương

Phan Thị Kim

Đỗ Nam

Nguyễn Hữu Ninh

Y Ghi Nie

Dương Trung Quốc

Phạm Bích San

Đặng Văn Thanh

Lê Xuân Thảo

Lê Đình Tiến

Lương Đức Trụ

Đỗ Thị Vân  

TIÊU ĐIỂM
Quyết định số 2792/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 459/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VI (2010 - 2015)
Quyết định số 460/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khoá VI (2010 – 2015)
Kế hoạch số 300/TC-LHH ngày 29/6/2010 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ II
Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Hà Học Trạc - vị Chủ tịch tài năng, đức độ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
GS.TS Bùi Danh Lưu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW
Tuyển tư vấn đánh giá trang vusta.vn và bản tin KCP
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,260,417  lượt
(96 người Online )