Đơn vị trực thuộc
1. Công ty TNHH Thiện Chí tỉnh Bình Thuận
2. Cơ sở Đào tạo và Dịch vụ Vệ sĩ TP. Đà Nẵng
3. Chi hội Điện lực Công ty truyền tải điện 2 TP. Đà Nẵng
4. Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ TP. Đà Nẵng
5. Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ Đà Nẵng
6. Trung tâm Đào tạo Ứng dụng tin học CITA tỉnh Thừa Thiên Huế
7. Trung tâm Đào tạo chất lượng cao Đà Nẵng
8. Trung tâm Điện tử - Tin học & Ngoại ngữ TP Cần Thơ
9. Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi tại nhà Hải Phòng
10. Trung tâm Dịch vụ khoa học kỹ thuật Hải Phòng
11. Trung tâm Dưỡng sinh năng lượng sinh học và diện chẩn
12. Trung tâm Giống cây trồng Hải Phòng
13. Trung tâm hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng và phòng chống HIV/AIDS Hải Phòng
14. Trung tâm hỗ trợ phát triển nông - lâm nghiệp TP. Đà Nẵng
15. Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. Đà Nẵng
16. Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương - Đà Nẵng
17. Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Đà Nẵng
18. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng năng lượng mới-TP. Đà Nẵng
19. Trung tâm Nghiên cứu khoa học & công nghệ Hải Phòng
20. Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Năng lượng Sinh học TP. Đà Nẵng
21. Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Đà Nẵng
22. Trung tâm Tư vấn bồi dưỡng phát triển KH&CN Hà Tĩnh
23. Trung tâm Tư vấn Cầu đường Đà Nẵng
24. Trung tâm tư vấn chuyển giao khoa học & công nghệ TP. Cần Thơ
25. Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Khoa học công nghệ tỉnh Đắc Lắc
26. Trung tâm Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực TP. Đà Nẵng
27. Trung tâm Thông tin phát triển Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng
28. Trung tâm Vi tính Công nghệ mới TP. Đà Nẵng

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 39/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,034,918  lượt
(343 người Online )