Văn Kiện LHH

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (29/04/2010)
Thực hiện Điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã được tiến hành trọng thể tại Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 4 năm 2010.
Báo cáo về bổ sung và sửa đổi điều lệ Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (18/03/2008)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 – 2009)   (22/01/2007)
Ngày 20 tháng 01 năm 2007, Hội nghị lần thứ ba Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004 - 2009) đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.
Nghị quyết Hội nghị lần thứ II HĐTW Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ V (2004-2009)   (07/03/2006)
Báo cáo hoạt động năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (07/03/2006)
“...Đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” thì vai trò và vị trí Liên hiệp hội ngày càng quan trọng*   (31/08/2005)
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam (Liên hiệp hội) lần thứ VI, đại hội đầu tiên trong 10 đảng bộ trực thuộc khối, chúc đại hội thành công tốt đẹp!
Điều lệ Hội Khoa học kỹ thuật Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam   (19/04/2005)
(ban hành kèm theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BNV ngày 04/3/2005 của Bộ Nội vụ)
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (31/03/2005)
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (31/03/2005)
Kiểm điểm hoạt động của Hội đồng TW và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Nhiệm kỳ 1993 -1998)   (31/03/2005)
Báo cáo của Hội đồng TW tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (31/03/2005)
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (31/03/2005)
GS. Hà Học Trạc, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Nhiệm kỳ 1993 - 1998.
Báo cáo các Uỷ ban kiểm tra Liên hịêp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Nhiệm kỳ 1993-1998)   (31/03/2005)
Phát biểu của đồng chí Phan Diễn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, tại Đại hội đại biểu lần thứ V của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam   (11/01/2005)
(Ngày 28 tháng 12 năm 2004)
Phát biểu của đồng chí Huỳnh Đảm   (11/01/2005)
Tham luận của đồng chí Phạm Sỹ Liêm    (11/01/2005)
Tham luận của đồng chí Nguyễn Lân Dũng   (11/01/2005)
Liên hiệp hội TP. Hồ Chí Minh: Tích cực đóng góp
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố   (11/01/2005)
Tham luận của đồng chí Nguyễn Năng An   (11/01/2005)
Báo cáo của Hội đồng Trung ương tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam (Kết quả)   (11/01/2005)

Cafeo28 - Hội nghị khoa học kỹ thuật thường niên (CAFEO) tại Hà Nội 12/2010 Trang web vusta.vn

Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 39/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  9,036,122  lượt
(364 người Online )