Phiên bản Tiếng Việt
        Giới thiệu
               Giới thiệu
               Điều lệ
               Biểu trưng
               Huy chương
               Sơ đồ
        Tin tức
               Cơ quan TW
               Hội ngành
               LHH địa phương
               Đơn vị 81
               Trong nước
               Quốc tế
        Trao đổi
               Đa chiều
               GD&ĐT
               KH&CN
               Đói/Nghèo
               Trí thức
               Bauxit
               Hoạt động hội
               Chủ quyền Việt Nam
        Tin KH&CN
               Vấn đề chung
               Chiến lược-chính sách
               Kỹ thuật&Công nghệ
               Nông, Lâm, Ngư nghiệp
               Khoa học tự nhiên
               Y-Dược học-Sức khỏe
               Khoa học XH&NV
               Môi trường
               Lĩnh vực khác
        Nhân vật
               Gương hoạt động KH&CN
               Nhà KH Việt Nam
               Nhà KH Thế Giới
               Gương hoạt động hội
        Văn bản
               Liên hiệp hội
               Đảng&Nhà nước
        Vi tính
               Kinh nghiệm
               Tiện ích
               An ninh
               Nhịp cầu
        Thông báo
               Cơ quan TW
               Hội ngành
               LHH địa phương
               Đơn vị 81
               Tổ chức khác
        Tư liệu
               Hồ Chí Minh
               Văn Kiện Đảng
               Văn Kiện LHH
               Giới thiệu sách
               Báo chí
               Phi Chính Phủ
               Cơ quan TW
                      Đoàn chủ tịch
                      Ủy ban kiểm tra
                      Cơ quan LHH
                      Đơn vị 81
               Hội ngành
                      Hội ngành
                      Đơn vị 81
               LHH tỉnh
                      LHH tỉnh
                      Hội chuyên nghành
                      Đơn vị 81
        Tra cứu
               CSDL của VUSTA
        Thư giãn
               Truyện vui-Suy ngẫm
               Tranh/ảnh vui
               Tranh/ảnh nghệ thuật
               Đào tạo từ xa
                      Cơ quan TW
                      Hội ngành
                      LHH địa phương
                      Đơn vị 81
               Phổ biến kiến thức
                      Cơ quan TW
                      Hội ngành
                      LHH địa phương
                      Đơn vị 81
               Hoạt động sáng tạo
                      Cơ quan TW
                      Hội ngành
                      LHH địa phương
                      Đơn vị 81
               Tư vấn, phản biện và GĐ XH

TIÊU ĐIỂM
Quyết định số 2792/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 459/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VI (2010 - 2015)
Quyết định số 460/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khoá VI (2010 – 2015)
Kế hoạch số 300/TC-LHH ngày 29/6/2010 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ II
Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Hà Học Trạc - vị Chủ tịch tài năng, đức độ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
GS.TS Bùi Danh Lưu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW
Tuyển tư vấn đánh giá trang vusta.vn và bản tin KCP
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,260,841  lượt
(83 người Online )