Liên hiệp hội

Thông báo số 389/TB-LHHVN ngày 11/8/2010 về Tập huấn "Quản lý nguồn nhân lực"   (11/08/2010)
Thông báo số 03-TB/ĐĐLHH ngày 4/8/2010 về việc phân công chuẩn bị các đề án thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW   (11/08/2010)
  
Công văn số 376/CV-LHH ngày 5/8/2010 của Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp hội Việt Nam về việc hướng dẫn chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010   (10/08/2010)
Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (10/08/2010)
  
Thông báo số 299/TB-LHHVN ngày 29/6/2010 của Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp hội Việt Nam về các hoạt động tập huấn trong tháng 7/2010   (30/06/2010)
  
Thông báo kết quả Đại hội VI Liên hiệp hội Việt Nam   (13/05/2010)
  
Công văn số 02/HĐL-CV ngày 15/3/2010 của Hội Địa lý Việt Nam gửi Chủ tịch Liên hiệp hội Việt Nam về bản đồ khu vực quần đảo Hoàng Sa cho Hội Địa lý Quốc gia Mỹ công bố   (13/04/2010)
Công văn số 121/LHH-TT ngày 2/4/2010 của Đoàn Chủ tịch HĐTW Liên hiệp hội Việt Nam về việc góp ý bản tin KCP và đăng ký cộng tác viên   (08/04/2010)
Liên hiệp hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội VI vào 26, 27 và 28/4/2010   (29/03/2010)
  
LIÊN HIỆP HỘI VIỆT NAM YÊU CẦU HỘI ĐỊA LÝ QUỐC GIA HOA KỲ SỬA NGAY THÔNG TIN SAI LỆCH VỀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA CỦA VIỆT NAM   (15/03/2010)
  
Thông báo số 88/CV-LHHVN ngày 8/3/2010 của Ban khoa học, Công nghệ và Kinh tế Liên hiệp hội Việt Nam về việc xây dựng kế hoạch KH&CN 2011   (08/03/2010)
Công văn số 84/LHH ngày 4/3/2010 của Ban KH,CN&KT – Liên Hiệp Hội Việt Nam về Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường và điều tra cơ bản năm 2011   (04/03/2010)
Thông báo số 74/CV-LHH ngày 23 tháng 02 năm 2010 của Ban Khoa học, Công nghệ và Kinh tế - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về đăng ký kế hoạch KH&CN năm 2011   (04/03/2010)
Công văn số 234/HNC ngày 14/12/2009 của Hội Nghề cá Việt Nam về việc giúp đỡ ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ   (18/12/2009)
Đề án số 138/ĐA-LHH ngày 17/09/2009 về Phổ biến kiến thức của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Hải Dương giai đoạn 2010-2015   (11/11/2009)
Ngày 12/10/2009 Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đã có Thông báo số 210/TB-VP về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/10/2009
Công văn số 1052/BC-LHH ngày 29 tháng 10 năm 2009 gửi Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về ý kiến của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.    (06/11/2009)
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (21/09/2009)
Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam   (21/09/2009)
Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã khẳng định rõ mục tiêu, yêu cầu, những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình và hành động cụ thể, thiết thực của các Bộ, ngành, địa phương tham gia thực hiện.
Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ NN&PTNT với Liên hiệp hội Việt Nam về thực hiện Nghị quyết 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008   (13/05/2009)
Chương trình hành động số 1900 CT/LHH ngày 25/12/2008 của Liên hiệp hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW   (21/04/2009)
Căn cứ Văn bản số 169-TB/TW ngày 02/08/2008 thông báo kết luận của Bộ Chính trị về triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và Hướng dẫn số 47-HD/TGTW ngày 06/08/2008 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng Đoàn và Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp hội Việt Nam) xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW như sau:
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,140,784  lượt
(55 người Online )