Đơn vị trực thuộc
1. Liên hiệp ứng dụng và phát triển công nghệ
2. Liên hiệp công nghệ mới
3. Liên hiệp hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ
4. Liên hiệp khảo sát xây dựng, nền móng và môi trường
5. Liên hiệp khoa học Địa chất, Môi trường và Công nghệ khoáng
6. Liên hiệp Khoa học Công nghệ Ứng dụng Vật lý-Tin học
7. Liên hiệp khoa học công nghệ tin học ứng dụng
8. Liên hiệp Khoa học hỗ trợ phát triển Văn hóa Du lịch
9. Liên hiệp khoa học kỹ thuật công trình
10. Liên hiệp khoa học sản xuất Địa chất xây dựng và cấp nước
11. Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ môi trường và phát triển bền vững
12. Liên hiệp khoa học sản xuất Cơ điện ứng dụng
13. Liên hiệp khoa học sản xuất nước sạch và môi trường
14. Liên hiệp khoa học sản xuất vật liệu và công nghệ mới
15. Liên hiệp khoa học và công nghệ phát triển nông thôn
16. Liên hiệp khoa học, dịch vụ công nghệ và sản xuất
17. Liên hiệp nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
18. Liên hiệp nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hoá học và môi trường
19. Trung tâm đào tạo và tư vấn chăm sóc sức khoẻ theo yêu cầu
20. Trung tâm Ứng dụng Cơ - Điện tử và Công nghệ bảo vệ môi trường
21. Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật sinh học
22. Trung tâm ứng dụng công nghệ và thiết kế công trình viễn thông tin học
23. Trung tâm ứng dụng vật lý y sinh và kỹ thuật môi trường
24. Trung tâm Đa dạng và An toàn sinh học
25. Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản Lý
26. Trung tâm Đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế
27. Trung tâm Địa lý Môi trường Ứng dụng
28. Trung tâm Địa môi trường và tổ chức lãnh thổ
29. Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học
30. Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước
31. Trung tâm bảo vệ sức khoẻ cây trồng và vật nuôi
32. Trung tâm Công nghệ bảo quản và Môi trường
33. Trung tâm Công nghệ Hóa học và Môi trường
34. Trung tâm Công nghệ Khí sinh học
35. Trung tâm Công nghệ Môi trường và Phát triển cộng đồng
36. Trung tâm Công nghệ thực phẩm và Công nghiệp môi trường
37. Trung tâm Công nghệ Y sinh học
38. Trung tâm cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
39. Trung tâm con người và thiên nhiên
40. Trung tâm Dịch thuật, dịch vụ văn hoá và khoa học công nghệ
41. Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển
42. Trung tâm Giáo dục môi trường và các vấn đề xã hội
43. Trung tâm giáo dục thiên nhiên
44. Trung tâm Giáo dục truyền thông và Phát triển cộng đồng
45. Trung tâm giáo dục và truyền thông môi trường
46. Trung tâm Hành động vì sự phát triển
47. Trung tâm Hành động vì sự phát triển đô thị
48. Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội
49. Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và môi trường nông thôn
50. Trung tâm Hỗ trợ năng lực cộng đồng
51. Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng
52. Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ
53. Trung tâm hỗ trợ nguồn lực phát triển
54. Trung tâm hỗ trợ phát triển
55. Trung tâm Hỗ trợ phát triển bền vững cộng đồng các dân tộc miền núi
56. Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường
57. Trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng
58. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ
59. Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
60. Trung tâm hỗ trợ phát triển nông thôn và các sản phẩm từ cây thuốc
61. Trung tâm Hỗ trợ phát triển nông thông đồng bằng sông Hồng
62. Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn lực
63. Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng
64. Trung tâm Hỗ trợ phát triển thủy sản
65. Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến Thương mại và đầu tư Công nghệ
66. Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực
67. Trung tâm Huy động cộng đồng Việt Nam phòng chống HIV/AIDS
68. Trung tâm Khoa học Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường
69. Trung tâm Khoa học công nghệ Mỏ và Luyện kim
70. Trung tâm Khoa học công nghệ phát triển nông nghệp và miền núi
71. Trung tâm khoa học công nghệ rau quả
72. Trung tâm Khoa học thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp
73. Trung tâm Khoa học và Công nghệ thực phẩm
74. Trung tâm khoa học, công nghệ môi trường và phát triển
75. Trung tâm môi trường và phát triển nguồn lực cộng đồng
76. Trung tâm Nâng cao Chất lượng Cuộc sống
77. Trung tâm Nâng cao sức khoẻ cộng đồng
78. Trung tâm nghiên cứu - tư vấn trẻ em và vị thành niên
79. Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển cộng đồng
80. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Phát triển thương hiệu Việt
81. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tư vấn Môi sinh - Y học
82. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ in
83. Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ mới và Môi trường
84. Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường
85. Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc
86. Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ sức khỏe cây trồng và vật nuôi
87. Trung tâm nghiên cứu các vấn đề phát triển xã hội
88. Trung tâm Nghiên cứu công trình cổ
89. Trung tâm nghiên cứu cơ điện nông nghiệp và ngành nghề nông thôn
90. Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường và phát triển
91. Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng
92. Trung tâm nghiên cứu khoa học tổ chức, quản lý
93. Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa và phát triển
94. Trung tâm nghiên cứu Năng lượng và Môi trường
95. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển hỗ trợ cộng đồng
96. Trung tâm nghiên cứu phát triển Kinh tế và Công nghệ
97. Trung tâm Nghiên cứu phòng chống ung thư
98. Trung tâm nghiên cứu phương pháp giảng dạy và đào tạo ngoại ngữ
99. Trung tâm nghiên cứu quyền trẻ em
100. Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và Phát triển
101. Trung tâm nghiên cứu sức khoẻ gia đình và phát triển cộng đồng
102. Trung tâm nghiên cứu sản xuất các chế phẩm sinh học
103. Trung tâm nghiên cứu Sinh thái - Nhân văn vùng cao
104. Trung tâm nghiên cứu tư vấn, đầu tư
105. Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển
106. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người
107. Trung tâm Nghiên cứu triển khai lương thực thực phẩm an toàn
108. Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo về sức khoẻ môi trường
109. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học
110. Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về khoáng sản
111. Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng văn hóa - du lịch
112. Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng
113. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ chăn nuôi Thái Sinh
114. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao Công nghệ Môi trường Đô thị
115. Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng
116. Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em
117. Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật
118. Trung tâm nghiên cứu và phát hiện sớm ung thư
119. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển các phương pháp điều trị y học Phương đông
120. Trung tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên
121. Trung tâm nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ
122. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ hóa sinh
123. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ kim loại quý hiếm
124. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cộng đồng bền vững
125. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Dân số, Xã hội và Môi trường
126. Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực phụ nữ dân tộc
127. Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Sức khỏe cộng đồng
128. Trung tâm nghiên cứu và phát triển thiết bị công nghệ
129. Trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao
130. Trung tâm Nghiên cứu và phục chế công trình cổ, công trình tôn giáo
131. Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Sức khỏe sinh sản
132. Trung tâm nghiên cứu và tư vấn tài chính
133. Trung tâm Nghiên cứu và Trợ giúp Phát triển cộng đồng
134. Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ môi trường
135. Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao công nghệ
136. Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển Văn hóa
137. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn đầu tư
138. Trung tâm nghiên cứu, tư vấn tài nguyên và môi trường Biển
139. Trung tâm nghiên cứu-tư vấn chính sách, pháp luật và phát triển
140. Trung tâm phát triển Đầu tư và Công nghệ
141. Trung tâm phát triển bền vững
142. Trung tâm Phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường
143. Trung tâm Phát triển Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường
144. Trung tâm phát triển cộng đồng bền vững
145. Trung tâm phát triển cộng đồng và trẻ em
146. Trung tâm phát triển kỹ năng con người Tâm Việt
147. Trung tâm phát triển kiến thức bản địa
148. Trung tâm phát triển kinh tế - xã hội cộng đồng
149. Trung tâm Phát triển Kinh tế - Xã hội và Môi trường cộng đồng
150. Trung tâm phát triển Nông Lâm nghiệp bền vững
151. Trung tâm phát triển nông thôn bền vững
152. Trung tâm phát triển nhân lực
153. Trung tâm Phát triển Sáng tạo
154. Trung tâm phát triển sức khoẻ cộng đồng ánh sáng
155. Trung tâm Phát triển Truyền thông và Giới
156. Trung tâm phát triển xã hội và môi trường vùng
157. Trung tâm phát triển y tế công cộng
158. Trung tâm Phổ biến tri thức và hỗ trợ cộng đồng
159. Trung tâm Phân tích ADN và công nghệ di truyền
160. Trung tâm tư vấn đầu tư nghiên cứu phát triển nông thôn Việt Nam
161. Trung tâm Tư vấn đầu tư và Phát triển công nghệ
162. Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường
163. Trung tâm Tư vấn hỗ trợ phát triển địa phương
164. Trung tâm Tư vấn Tài chính và Đào tạo Kinh doanh Chứng khoán
165. Trung tâm tư vấn tâm lý – giáo dục Ngàn Phố
166. Trung tâm tư vấn và bảo vệ môi trường
167. Trung tâm Tư vấn và chuyển giao công nghệ tiêu chuẩn, chất lượng
168. Trung tâm tư vấn và dịch vụ Đánh giá giá trị tài sản
169. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển cộng đồng
170. Trung tâm tư vấn và trị liệu tâm lý
171. Trung tâm Tư vấn và Triển khai Công nghệ Năng lượng
172. Trung tâm Tư vấn, Chuyển giao Công nghệ, Nguồn lợi thuỷ sinh và Môi trường
173. Trung tâm Tham vấn và Hỗ trợ Tâm lý - Giáo dục phát triển cộng đồng
174. Trung tâm Thúc đẩy tiến bộ xã hội
175. Trung tâm truyền thông hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cộng đồng
176. Trung tâm truyền thông hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ
177. Trung tâm Truyền thông Việt Net
178. Trung tâm Văn hóa - Du lịch
179. Trung tâm xúc tiến phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường
180. Văn phòng Chứng nhận chất lượng
181. Viện Đào tạo - Nghiên cứu về tổ chức và hành chính
182. Viện Đào tạo Công nghệ và Quản lý quốc tế
183. Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực
184. Viện Địa kỹ thuật
185. Viện Địa lý sinh thái môi trường
186. Viện Công nghệ và Quản trị
187. Viện Kỹ thuật Tài nguyên nước và môi trường
188. Viện Khoa học Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng
189. Viện khoa học và công nghệ Phương Nam
190. Viện Kinh tế Sinh thái
191. Viện nghiên cứu định cư
192. Viện nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao
193. Viện Nghiên cứu Đào tạo và Tư vấn khoa học công nghệ
194. Viện Nghiên cứu Công nghệ và Phát triển
195. Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển
196. Viện nghiên cứu hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
197. Viện Nghiên cứu hợp tác kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương
198. Viện nghiên cứu Kinh tế và Quản trị kinh doanh
199. Viện Nghiên cứu Phát triển Phương Đông
200. Viện Nghiên cứu phát triển xã hội
201. Viện Nghiên cứu Quản trị công ty đại chúng
202. Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển
203. Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học công nghệ tự động "OMEGA"
204. Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý
205. Viện Nghiên cứu và Hỗ trợ phát triển giáo dục
206. Viện nghiên cứu và phát triển lâm nghiệp nhiệt đới
207. Viện nghiên cứu và phát triển tin học ứng dụng
208. Viện Nghiên cứu, đào tạo về hội nhập và phát triển Hải Phòng
209. Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính
210. Viện Những vấn đề phát triển
211. Viện phát triển tri thức kinh doanh và công nghệ
212. Viện Quản trị Doanh nghiệp
213. Viện Sở hữu Trí tuệ
214. Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,141,062  lượt
(69 người Online )