Thông báo   Cơ quan TW
Tuyển tư vấn đánh giá trang vusta.vn và bản tin KCP (00:00:00 Ngày 19/07/2010)
Dự án “Nâng cao năng lực cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam” cần tuyển nhóm chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin qua việc đánh giá trang web www.vusta.vn và bản tin KCP, từ đó đưa ra các đề xuất nâng cao chất lượng hai ấn phẩm này.

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập vào năm 1983 (Liên hiệp hội Việt Nam), là nơi tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ và khuyến khích họ tham gia vào công cuộc giáo dục, đào tạo và phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường, tư vấn phản biện và giám định xã hội, xoá đói giảm nghèo và phát triển cộng đồng, tổ chức các giải thưởng và hội thi sáng tạo, cũng như mở rộng và phát triển các hoạt động hợp tác quốc tế trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Dự án “Nâng cao năng lực cho Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam” do UNDP tài trợ có ba mục tiêu chính, trong đó mục tiêu thứ hai là “Củng cố cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp hội Việt Nam”. Với mục tiêu này, dự án sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho VUSTA/ Ban Thông tin thông qua việc tuyển chọn hai (02) chuyên gia trong nước để cùng với Liên hiệp hội/ Ban Thông tin thực hiện đánh giá trang web www.vusta.vn và bản tin KCP, từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị.

Xem chi tiết yêu cầu với chuyên gia trong Điều khoản tham chiếu

Các cá nhân quan tâm đến vị trí công việc này sẽ nộp hồ sơ bao gồm thư bảy tỏ nguyện vọng, Sơ yếu lý lịch công tác và đề xuất (bao gồm đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính) về địa chỉ dưới đây không muộn hơn  17h ngày  28/7/ 2010:

VUSTA-UNDP Project

Phòng 3B-21, 53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Gửi tới: Anh Lê Anh Sáng

Tiêu đề : “Hồ sơ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật”

hoặc Email: vustaproject.vn@undppartners.org

In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,113,665  lượt
(63 người Online )