Thông báo   Tổ chức khác
Cơ hội tài trợ tháng 7/2010 (10:46:35 Ngày 07/07/2010)

Bắt đầu nhận hồ sơ cho 225 suất Học bổng Phát triển Australia

Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam bắt đầu nhận hồ sơ xin học bổng Phát triển Australia (ADS) từ ngày 15/6 đến 30/7/2010.

Hàng năm các học bổng ADS được trao nhằm khuyến khích nỗ lực tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo tại Việt Nam và tăng cường các mối liên kết giữa Australia và Việt Nam. Trong niên khóa 2011/12 sẽ có tới 225 học bổng, chủ yếu cho bậc sau đại học, được trao cho công dân Việt Nam để theo học ngành học lựa chọn tại các trường đại học của Australia.

Các ứng viên cho chương trình này phải thuộc một trong các nhóm mục tiêu sau – các cán bộ chính quyền địa phương, người làm việc liên quan đến phát triển nông thôn, các cán bộ cơ quan trung ương, giảng viên và cán bộ nghiên cứu tại các trường đại học và giảng viên tiếng Anh. Các nhóm ngành học lựa chọn phải liên quan đến hỗ trợ nhu cầu phát triển nguồn nhân lực tại Việt Nam, hội nhập kinh tế hoặc môi trường bền vững.

Các ứng viên thuộc nhóm ưu tiên - dân tộc thiểu số, ứng viên đến từ các vùng nghèo và người khuyết tật - sẽ được xem xét để cấp học bổng bậc đại học và chương trình học tiếng Anh bổ sung nếu cần. Trong niên khóa 2010/11 đã có một số ứng viên các dân tộc Khmer, Nùng và Tày được trao học bổng ADS.

Hạn chót: 30/7/2010.

Để biết thêm thông tin, xin mời xem web site www.asdiv.edu.vn.

 

Tài trợ dành cho thư viện các nước đang phát triển – Quỹ Elsevier

Chương trình này cấp kinh phí tài trợ cho các chương trình diễn ra trong vòng 1, 2 hoặc 3 năm nhằm hỗ trợ cho thư viện các nước đang phát triển trong các lĩnh vực : nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải thiện việc truy cập tới các nguồn thông tin khoa học công nghệ và y tế, bồi dưỡng năng lực cho cán bộ thư viện, hợp tác giữa các thư viện.

Hạn chót : 15-9-2010.

http://www.elsevierfoundation.org/ILDC%20guidelines.html  

 

Cuộc thi ảnh về chủ đề tài chính vi mô 2010 của CGAP

Dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên từ 18 tuổi trở lên.

Hạn chót : 15-9-2010.

http://www.cgap.org/p/site/c/template.rc/1.26.13701/ 

 

Giải thưởng Nghiên cứu về việc làm phù hợp của ILO 2010 – mời nộp đề cử

Đây là giải thưởng hàng năm của ILO nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc mở rộng tri thức về chủ đề công việc phù hợp cho tất cả mọi người.

Giải thưởng này chỉ trao cho cá nhân (trừ các nhân viên của ILO).

Hạn chót : 31-7-2010.

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/research/nominations.pdf

 

Học bổng của chính phủ Thụy Sĩ cho sinh viên nước ngoài, 2010-2011

Chương trình này cấp học bổng cho sinh viên sau đại học thuộc tất cả các lĩnh vực.

Tại Việt Nam, xin liên hệ với Sứ quán Thụy Sĩ để biết thông tin chi tiết. Web site của Sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội www.eda.admin.ch/hanoi.

http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/bildung/stipendien/eskas_laender/Vietnam_en.html

 

Giải thưởng và Cuộc thi phát triển toàn cầu 2010 – Khơi thông nguồn tài chính cho phát triển

Cuộc thi này do Mạng lưới Phát triển Toàn cầu (GDN) quản lý, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Chính phủ Nhật Bản và các nhà tài trợ khác.

Các nhóm giải thưởng:

1. Giải thưởng Nhật Bản dành cho nghiên cứu xuất sắc về phát triển.

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

 

Hạn chót : 18-10-2010.

2. Huy chương dành cho nghiên cứu về phát triển.

Giải nhất : $10.000 USD; Giải nhì: $5.000 USD

Hạn chót : 18-10-2010.

3. Giải thưởng Nhật Bản dành cho dự án phát triển sáng tạo nhất.

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

Hạn chót : 9-9-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.gdnet.org/~2010awards

 

Chương trình nghiên cứu mùa hè (YSSP)  - Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA)

Chương trình này tạo cơ hội nghiên cứu cho các tài năng nghiên cứu trẻ quan tâm đến các lĩnh vực như môi trường toàn cầu, kinh tế và biến đổi xã hội.

Hạn chót : 18-1-2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/index.html?sb=1

 

Giải thưởng Canada-châu Á, Thái Bình Dương – Hội đồng Nghiên cứu Canađa Quốc tế (ICCS)

Chương trình này hỗ trợ các học giả thuộc các trường đại học hoặc viện nghiên cứu thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiến hành các nghiên cứu ngắn hạn nhằm đóng góp vào sự hiểu biết lẫn nhau, song phương và đa phương giữa Canađa và khu vực.

Hạn chót : 24-11-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iccs-ciec.ca/CAPA_en.asp?shownav=4

 

Giải thưởng ASIA – Quỹ Học bổng châu Á

Hạn chót : 15-1-2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.asianscholarship.org/asf/General%20information_Grant%20Information.php

 

Học bổng Abe – Quỹ Nhật Bản – Trung tâm Đối tác Toàn cầu (CGP)

Chương trình này khuyến khích các nghiên cứu liên ngành về các vấn đề toàn cầu.

Hạn chót : 1-4 và 31-12 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_app_criteria/

 

Học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Adelaide - Australia

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/postgrad/international/index.html

 

Học bổng INSEAD Syngenta về nông nghiệp

Hạn chót : 11-2 dành cho lớp học tháng 7 và 18-8 dành cho lớp học tháng 12.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://mba.insead.edu/schlmgmt/dsp_schl_info.cfm?schlcode=EC01

 

Cuộc thi ảnh của UNDP-Olympus-Quỹ AFP

Chủ đề của cuộc thi "Hãy chụp bức ảnh này: Chúng ta có thể xóa bỏ đói nghèo".

Dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Hạn chót : 16-7-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://picturethis.undp.org/

 

Học bổng của Quỹ Heinrich Boll cho sinh viên quốc tế - Đức

Hạn chót : 1-9-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html

 

Chương trình học bổng của Bộ Giáo dục Đan Mạch

Thông tin chi tiết xin xem tại http://studyindenmark.dk/tuition-and-scholarships/scholarship-scheme.

 

Chương trình học bổng ngành nông lâm và tài nguyên thiên nhiên (RFPP)

Hạn chót: 31-3 và 30-9 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.rfpp.ethz.ch/

 

Hỗ trợ nghiên cứu của IFS

Dành cho các đề xuất dự án nghiên cứu từ các nhà khoa học tại các nước đang phát triển về chủ đề quản lý bền vững các nguồn tài nguyên sinh học. Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển, có ít nhất là bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương, dưới 40 tuổi, hoặc mới bắt đầu tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc tại một trường đại học, viện nghiên cứu quốc gia hoặc một tổ chức phi chính phủ có mục đích chính là nghiên cứu.

Hạn chót: 30-12-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifs.se/Forms/how_to_apply.asp

 

Sáng kiến Khí hậu Quốc tế - ICI mời nộp đề xuất dự án về bảo vệ môi trường khí hậu tại các nước đang phát triển

Hạn chót: 15-4-2010 và 31-12-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/application

 

Mời đề cử giải Quán quân Đa dạng Sinh học ASEAN

Hạn chót: 15-7-2010. 

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=205

 

Quỹ “La Caixa” - Barcelona – Chương trình học bổng cho các nước đang phát triển

Hạn chót: 15-7-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html

 

Học bổng sau đại học cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Westminster, Anh

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/postgraduate-scholarships

 

Học bổng Cựu sinh viên IMD ngành quản trị doanh nghiệp – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30-9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Shell.cfm

 

Học bổng JIM ELLERT – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30-9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Jim-Ellert.cfm

 

Học bổng NESTLE dành cho phụ nữ

Hạn chót: 30-9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Nestle.cfm

 

Chương trình học bổng Hà Lan

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/the-netherlands-fellowship-programmes

 

Học bổng của Cơ quan Phát triển New Zealand

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nzaid.govt.nz/scholarships/

 

Học bổng thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mang tên Nhà lãnh đạo tương lai của IMD

Hạn chót: 30-9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Future-Leaders.cfm

 

Giải thưởng Stockholm Challenge 2010

Giải thưởng Stockholm Challenge cho bạn cơ hội độc đáo trong việc quảng bá dự án của mình, tìm nhà đầu tư mới và mở rộng mạng lưới chuyên môn.

Hạn chót: 1-8-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.stockholmchallenge.org/

 

Học bổng quốc tế, Đại học Sydney

Dành cho sinh viên đăng ký nhập học tại trường, hồ sơ nhập học phải gửi chậm nhất vào ngày 31-7 hoặc 31-12 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.usyd.edu.au/future_students/international_postgraduate_research/costs_

scholarships/scholarships/index.shtml#usi

 

Học bổng quốc tế về quản lý nguồn nước

Hạn chót: 27-8-2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
TIÊU ĐIỂM
Quyết định số 2792/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thanh Hóa
Quyết định số 459/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khóa VI (2010 - 2015)
Quyết định số 460/QĐ-LHH về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam khoá VI (2010 – 2015)
Kế hoạch số 300/TC-LHH ngày 29/6/2010 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ II
Giáo sư Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Hà Học Trạc - vị Chủ tịch tài năng, đức độ của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 421/QĐ-LHH ngày 14/7/2010 về việc phân công nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
GS.TS Bùi Danh Lưu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Chương trình Tây Nguyên 3: Nên tập trung vào đánh giá, tham vấn chính sách
Thông báo số 353-TB/TW ngày 25/6/2010 của BCHTW Đảng ý kiến của Ban Bí thư về việc xác định các đề án để triển khai Chỉ thị 42-CT/TW
Tuyển tư vấn đánh giá trang vusta.vn và bản tin KCP
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,260,969  lượt
(87 người Online )