Thông báo   Tổ chức khác
Cơ hội tài trợ tháng 6/2010 (11:10:33 Ngày 10/06/2010)

Giải thưởng và Cuộc thi phát triển toàn cầu 2010 – Khơi thông nguồn tài chính cho phát triển

Cuộc thi này do Mạng lưới Phát triển Toàn cầu (GDN) quản lý, với sự hỗ trợ của Bộ Tài chính, Chính phủ Nhật Bản và các nhà tài trợ khác.

Các nhóm giải thưởng:

1. Giải thưởng Nhật Bản dành cho nghiên cứu xuất sắc về phát triển.

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

Hạn chót : 18/10/2010.

2. Huy chương dành cho nghiên cứu về phát triển.

Giải nhất : $10.000 USD; Giải nhì: $5.000 USD

Hạn chót : 18/10/2010.

3. Giải thưởng Nhật Bản dành cho dự án phát triển sáng tạo nhất.

Giải nhất : 30.000 USD ; Giải nhì : 5.000 USD.

Hạn chót : 9/9/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.gdnet.org/~2010awards

 

Chương trình nghiên cứu mùa hè (YSSP)  - Viện Phân tích Hệ thống Ứng dụng Quốc tế (IIASA)

Chương trình này tạo cơ hội nghiên cứu cho các tài năng nghiên cứu trẻ quan tâm đến các lĩnh vực như môi trường toàn cầu, kinh tế và biến đổi xã hội.

Hạn chót : 18/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iiasa.ac.at/Admin/YSP/index.html?sb=1

 

Giải thưởng Canada-châu Á, Thái Bình Dương – Hội đồng Nghiên cứu Canađa Quốc tế (ICCS)

Chương trình này hỗ trợ các học giả thuộc các trường đại học hoặc viện nghiên cứu thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiến hành các nghiên cứu ngắn hạn nhằm đóng góp vào sự hiểu biết lẫn nhau, song phương và đa phương giữa Canađa và khu vực.

Hạn chót : 24/11/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.iccs-ciec.ca/CAPA_en.asp?shownav=4

 

Giải thưởng ASIA – Quỹ Học bổng châu Á

Hạn chót : 15/1/2011.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.asianscholarship.org/asf/General%20information_Grant%20Information.php

 

Học bổng Abe – Quỹ Nhật Bản – Trung tâm Đối tác Toàn cầu (CGP)

Chương trình này khuyến khích các nghiên cứu liên ngành về các vấn đề toàn cầu.

Hạn chót : 1/4 và 31/12 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://fellowships.ssrc.org/abe/detailed_app_criteria/

 

Học bổng UNESCO/L’ORÉAL cho các nhà khoa học nữ trẻ trong lĩnh vực khoa học về sự sống

Hạn chót : 30/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://portal.unesco.org/en/ev.php‐URL_ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 

Học bổng CICOPS của Đại học Pavia 2011 - Italia

Hạn chót : 30/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

www.unipv.eu/online/en/Home/InternationalRelations/CICOPS/CICOPSScholarships.html

 

Học bổng Jefferson dành cho nhà báo

Chủ đề của năm 2010 : Lộ trình tiến tới an ninh năng lượng : Hiệu quả, công nghệ tái tạo và đầu tư.

Hạn chót : 16/6/2010 .

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.eastwestcenter.org/seminars-and-journalism-fellowships/journalism-fellowships/jefferson-fellowships/

 

Học bổng sau đại học dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Adelaide - Australia

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/postgrad/international/index.html

 

Học bổng INSEAD Syngenta về nông nghiệp

Hạn chót : 11/2 dành cho lớp học tháng 7 và 188 dành cho lớp học tháng 12.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://mba.insead.edu/schlmgmt/dsp_schl_info.cfm?schlcode=EC01

 

Cuộc thi ảnh của UNDP-Olympus-Quỹ AFP

Chủ đề của cuộc thi "Hãy chụp bức ảnh này: Chúng ta có thể xóa bỏ đói nghèo".

Dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và nghiệp dư.

Hạn chót : 16/7/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://picturethis.undp.org/

 

Cuộc thi viết tiểu luận dành cho thanh niên 2010 của CIPE

Trung tâm Doanh nghiệp Tư nhân Quốc tế (CIPE) mời thanh niên (từ 18-30 tuổi) chia sẻ ý tưởng về việc làm thế nào để tạo cơ hội cho thanh niên trong việc tăng cường nền dân chủ và phát triển khu vực tư nhân tại nước mình.

Hạn chót : 18/6/2010

Thông tin chi tiết xin xem tại www.cipe.org/essay.

 

Học bổng của Quỹ Heinrich Boll cho sinh viên quốc tế - Đức

Hạn chót : 1/9/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.boell.de/scholarships/scholarships.html

 

Chương trình học bổng của Bộ Giáo dục Đan Mạch

Thông tin chi tiết xin xem tại http://studyindenmark.dk/tuition-and-scholarships/scholarship-scheme.

 

Chương trình học bổng ngành nông lâm và tài nguyên thiên nhiên (RFPP)

Hạn chót: 31/3 và 30/9 hàng năm.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.rfpp.ethz.ch/

 

Hỗ trợ nghiên cứu của IFS

Dành cho các đề xuất dự án nghiên cứu từ các nhà khoa học tại các nước đang phát triển về chủ đề quản lý bền vững các nguồn tài nguyên sinh học. Ứng viên phải là công dân của một nước đang phát triển, có ít nhất là bằng thạc sĩ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương, dưới 40 tuổi, hoặc mới bắt đầu tham gia vào quá trình nghiên cứu, làm việc tại một trường đại học, viện nghiên cứu quốc gia hoặc một tổ chức phi chính phủ có mục đích chính là nghiên cứu.

Hạn chót: 30/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.ifs.se/Forms/how_to_apply.asp

 

Giải thưởng World Challenge

Giải thưởng này nhằm tìm kiếm các dự án nhằm tái định dạng cộng đồng thông qua phát triển sáng tạo và bền vững, các doanh nghiệp nhỏ tìm ra giải pháp tại chỗ đối với vấn đề cấp bách nhất của thế giới hiện nay.

Các nhóm chủ đề chính bao gồm: phúc lợi cộng đồng và doanh nghiệp; sức khỏe và giáo dục; nông nghiệp bền vững; năng lượng; nước; môi trường.

Hạn chót: 13/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại www.theworldchallenge.co.uk

 

Sáng kiến Khí hậu Quốc tế - ICI mời nộp đề xuất dự án về bảo vệ môi trường khí hậu tại các nước đang phát triển

Hạn chót: 15/4/2010 và 31/12/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.bmu-klimaschutzinitiative.de/en/application

 

Mời đề cử giải Quán quân Đa dạng Sinh học ASEAN

Hạn chót: 15/7/2010. 

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.aseanbiodiversity.org/index.php?option=com_content&view=article&id=519&Itemid=205

 

Quỹ “La Caixa” - Barcelona – Chương trình học bổng cho các nước đang phát triển

Hạn chót: 15/7/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html

 

Học bổng sau đại học cho sinh viên Việt Nam tại Đại học Westminster, Anh

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.westminster.ac.uk/study/fees-and-funding/scholarships/postgraduate-scholarships

 

Học bổng Cựu sinh viên IMD ngành quản trị doanh nghiệp – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Shell.cfm

 

Học bổng JIM ELLERT – Thụy Sĩ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Jim-Ellert.cfm

 

Học bổng NESTLE dành cho phụ nữ

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Nestle.cfm

 

Chương trình học bổng Hà Lan

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.nuffic.nl/international-students/scholarships/scholarships-administered-by-nuffic/the-netherlands-fellowship-programmes

 

Học bổng thạc sĩ quản trị doanh nghiệp mang tên Nhà lãnh đạo tương lai của IMD

Hạn chót: 30/9.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.imd.ch/programs/mba/fees/scholarships/Future-Leaders.cfm

 

Giải thưởng Stockholm Challenge 2010

Giải thưởng Stockholm Challenge cho bạn cơ hội độc đáo trong việc quảng bá dự án của mình, tìm nhà đầu tư mới và mở rộng mạng lưới chuyên môn.

Hạn chót: 1/-8/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.stockholmchallenge.org/

 

Chương trình tài trợ nhỏ của Công ước Ramsar

Dành cho các đề xuất dự án có đóng góp vào việc triển khai Kế hoạch chiến lược của Công ước giai đoạn 2003-2008 trong việc bảo tồn và sử dụng hợp lý các vùng đất ngập nước, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các địa danh trong Công ước, hoặc cung cấp hỗ trợ trong công tác chuẩn bị.

Hạn chót: 30/6/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại

http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar-activities-grants-rsgf/main/ramsar/1-63-68-159_4000_0__

 

Học bổng quốc tế về quản lý nguồn nước

Hạn chót: 27/8/2010.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.icewarm.com.au/page.php?pId=183

Trung tâm thông tin phát triển Việt Nam
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 31/2010   Trang web bảo vệ gấu  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,141,054  lượt
(77 người Online )