Thông báo   Hội ngành
Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình (16:20:04 Ngày 31/05/2010)
Hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với UBND TP Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình”.

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 7-9/10/2010 tại Hà Nội. Đây là Hội thảo khoa học quốc tế duy nhất, có quy mô lớn nằm trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ các giá trị cốt lõi trong suốt 1000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội là: “Văn hiến, anh hùng, vì hòa bình” từ những góc độ và với những cách tiếp cận khác nhau, thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm phát huy những giá trị cao đẹp của Thăng Long – Hà Nội, hướng tới xây dựng chiến lược phát triển bền vững Thủ đô trong bối cảnh biến đổi toàn cầu hiện nay.

Phạm vi đề cập của các tham luận là toàn bộ các vấn đề về lịch sử, chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội… trong quá trình xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội suốt chiều dài lịch sử 1000 năm gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những giá trị văn hiến, anh hùng, vì hoà bình của Thăng Long - Hà Nội thể hiện qua khoa học và giáo dục; văn học, nghệ thuật; tín ngưỡng, tôn giáo; thuần phong mỹ tục…của Thăng Long - Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử.

Hội thảo cũng sẽ trao đổi một số vấn đề cơ bản, quan trọng về tình hình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô Hà Nội hiện nay, trong đó làm rõ những truyền thống, thế mạnh, tiềm năng kinh tế - xã hội của Hà Nội cần phải được khai thác, phát huy như thế nào trong bối cảnh hiện nay. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, giữ vững ổn định chính trị và giữ gìn các giá trị văn hóa cũng là các vấn đề cần được làm sáng tỏ.

Đảng cộng sản 28/5/2010
In bài viết   Gửi cho bạn bè
Từ khóa :
   Tìm bài viết theo thời gian :
Một số tỉnh cho nước ngoài thuê 50 năm đất rừng đầu nguồn vùng biên giới
Ý kiến khác
 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC SỰ SỐNG HƯỚNG TỚI ĐẠI LỄ 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI                     Bản tin phổ biến kiến thức số 18/2010   Trang web Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên  


LƯỢT TRUY CẬP

  6,118,028  lượt
(74 người Online )